CÁC GIẢI PHÁP CGC TECH

CGC TECH

CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU

CHẤM CÔNG BẰNG
KHUÔN MẶT

GIẢI PHÁP CAMERA – WIFI
DIỆN RỘNG

CHỐT CỬA, KHÓA CỔNG
KHÔNG DÂY

CAMERA NHẮC NHÂN VIÊN
ĐEO KHẨU TRANG

GIẢI PHÁP MẠNG
NỘI BỘ

BÁO ĐỘNG QUA
ĐIỆN THOẠI

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

AGRIBANK
becamex
logo ngan hang quan doi
FPT
MABUCHI
PETRO RETAIL
CÔNG TY CHU LAI- TÂN HIỆP PHÁT